Saglık Bakım Teknisyenligi

Sağlık Bakım Teknisyenliği Nedir?
Sağlık bakım teknisyeni; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.
Sağlık Bakım Teknisyenliği Görev ve Sorumlulukları?
Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder. Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder. Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir. Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder. Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
Klinik laboratuvar çalışmalarında, radyoloji, anestezi ve reanimasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda, EKG, EEG çekimi, alçı işlemleri, diyaliz uygulamaları ve diş kliniği çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Sağlık Bakım Teknisyenliğinin Geleceği
Sağlık Bakım Teknisyenliği programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “ebe yardımcısı” unvanı ile çalışabilirler. Üniversiteye girişlerde Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümleri ve 2 yıllık sağlık bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir.
Sağlık Bakım Teknisyenliği  bölümünden mezun olan öğrencilerimiz için Klinik Destek Elemanı adı alında Türkiye geneli hastanelere kadro açılmıştır.
  ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE EK PUAN İLE ALAN  ve DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER
   Sağlık  Bilimleri alanında faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde  Hemşire Yardımcılığı , Ebe Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği olmak üzere  3 Bölüm bulunmaktadır.
         Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yardımcı sağlık personeli ihtiyaç dağılımında her 100 personelin %55’ i sağlık bakım teknisyenliğinden ,% 30’ u Hemşire yardımcılığı, %15’ i Ebe Yardımcılığından istihdam edileceği  istatistiki çalışmalarla öngörülmektedir. Üniversite olarak Sağlık Bilimleri alanında faaliyet gösteren 2 yıllık okulların her bölümü için ek puan alarak kolaylıkla yerleşebilmektedir.
          2 yıllık okulları bitiren öğrencilerimizin Dikey Geçiş sınavlarına girerek 4 yıllık fakültelere yerleşmesi  mümkündür.  (Bölümlerin detayları aşağıdadır)
     Kurucularımız (Vijdan-Yıldıray YILMAZ) 32 Yıllık eğitimci geçmişi ile Fethiye civarında ciddi başarılara imza atarak hemşehrilerimizin  ilgi ve güvenini n sürekli hale gelmesini sağlamayı bilmişlerdir.
     Öğrencimizin bizimle olmasını bekler başarı ve iyi günler dileriz.
ÖNLİSANS EK PUANLI BÖLÜM DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN LİSANS BÖLÜMÜ
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı TYT Sağlık İdaresi
  Sağlık Yönetimi
Ameliyathane Hizmetleri TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Anestezi TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Biyokimya TYT Biyoloji
  Biyokimya Moleküler Biyoloji ve Genetik
  Biyoteknoloji
  Biyokimya
  Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
  Genetik ve Biyomühendislik
  Biyomühendislik
  Kimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT Biyomedikal Mühendisliği
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  Elektronik Mühendisliği
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Çevre Koruma ve Kontrol TYT Biyoloji
  Çevre Mühendisliği
  Kimya
Çevre Sağlığı TYT Biyoloji
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Çocuk Gelişimi TYT Çocuk Gelişimi
  Okul Öncesi Öğretmenliği
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT YENİ
Denizci Sağlığı TYT YENİ
Diş Protez Teknolojisi TYT Sağlık İdaresi
  Sağlık Yönetimi
Diyaliz TYT Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Eczane Hizmetleri TYT Biyokimya
  Kimya
  Kimya Mühendisliği
  Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Elektronörofizyoloji TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT Beslenme ve Diyetetik
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Evde Hasta Bakımı TYT Gerontoloji
  Beslenme ve Diyetetik
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Fizyoterapi TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
İlk ve Acil Yardım TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İşletme
  İşletme Yönetimi
  Kamu Yönetimi
  Siyaset Bilimi
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  İşletme
  İşletme Yönetimi
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Sağlık Yönetimi
  Sosyal Hizmet
İş ve Uğraşı Terapisi TYT Ergoterapi
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT Biyoloji
  Veteriner
  Hayvansal Üretim
  Tarımsal Biyoteknoloji
  Zootekni
Laboratuvar Teknolojisi TYT Biyoloji
  Moleküler Biyoloji ve Genetik
  Biyoteknoloji
  Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
  Genetik ve Biyomühendislik
  Biyomühendislik
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  Kimya
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT Enerji Sistemleri Mühendisliği
  Elektrik Mühendisliği
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  Fizik
  Nükleer Enerji Mühendisliği
Nükleer Tıp Teknikleri TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Odyometri TYT Fizik
  Odyoloji
  İşitme Engelliler Öğretmenliği
Optisyenlik TYT Fizik
Ortopedik Protez ve Ortez TYT Biyomedikal Mühendisliği
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Ortez- Protez
Otopsi Yardımcılığı TYT Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT Biyoloji
  Moleküler Biyoloji ve Genetik
  Biyoteknoloji
  Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
  Genetik ve Biyomühendislik
  Biyomühendislik
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Perfüzyon Teknikleri TYT Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  Perfüzyon
Podoloji TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Radyoterapi TYT Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT Bilgisayar – Enformatik
  Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
  Bilgisayar Bilimleri
  Bilgisayar Mühendisliği
  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
  Fizik
  İstatistik
  İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT İşletme
  İşletme Yönetimi
  Sağlık İdaresi
  Sağlık Yönetimi
Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT YENİ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT İşletme
  İşletme Yönetimi
  Sağlık İdaresi
  Sağlık Yönetimi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT Biyoloji
  Moleküler Biyoloji ve Genetik
  Biyoteknoloji
  Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
  Genetik ve Biyomühendislik
  Biyomühendislik
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT Halkla İlişkiler
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Pazarlama
  Uluslararası Ticaret
  Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
  Uluslararası Ticaret ve Finans
  Uluslararası Ticaret ve Finansman
  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
  Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı TYT Beslenme ve Diyetetik
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Gerontoloji
  Hemşirelik
  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri