Ebe Yardımcılıgı

Ebe Yardımcılığı Nedir?
Ebe yardımcısı; mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık personelidir.
Ebe Yardımcılığı Görev Ve Sorumlulukları?
*Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.
*Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.
*Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
*Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklar, duyguları kontrol altına alarak afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
*Kadın ve üreme sağlığı, gebelik ve fetüs fizyolojisini ayırt eder.
*Doğum öncesi bakım, doğumla ilgili riskli durumlar, doğum ve sonrası bakımda ebeye yardım eder. *Jinekolojik sorunları ayırt ederek kadın hastalıklarının muayenesinde ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
*Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
Ebe Yardımcılığının Geleceği
Ebe yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “ebe yardımcısı” unvanı ile çalışabilirler. Üniversiteye girişlerde ebelik bölümleri ve 2 yıllık sağlık bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir.
Ebe Yardımcılığı bölümünden mezun olan öğrencilerimiz için Klinik Destek Elemanı adı alında Türkiye geneli hastanelere kadro açılmıştır.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE EK PUAN İLE ALAN ve DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER
Sağlık Bilimleri alanında faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Hemşire Yardımcılığı , Ebe Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği olmak üzere 3 Bölüm bulunmaktadır.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yardımcı sağlık personeli ihtiyaç dağılımında her 100 personelin %55’ i sağlık bakım teknisyenliğinden ,% 30’ u Hemşire yardımcılığı, %15’ i Ebe Yardımcılığından istihdam edileceği istatistiki çalışmalarla öngörülmektedir. Üniversite olarak Sağlık Bilimleri alanında faaliyet gösteren 2 yıllık okulların her bölümü için ek puan alarak kolaylıkla yerleşebilmektedir.
2 yıllık okulları bitiren öğrencilerimizin Dikey Geçiş sınavlarına girerek 4 yıllık fakültelere yerleşmesi mümkündür. (Bölümlerin detayları aşağıdadır)
Kurucularımız (Vijdan-Yıldıray YILMAZ) 32 Yıllık eğitimci geçmişi ile Fethiye civarında ciddi başarılara imza atarak hemşehrilerimizin ilgi ve güvenini n sürekli hale gelmesini sağlamayı bilmişlerdir.
Öğrencimizin bizimle olmasını bekler başarı ve iyi günler dileriz.

ÖNLİSANS EK PUANLI BÖLÜM DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN LİSANS BÖLÜMÜ
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı TYT Sağlık İdaresi
Sağlık Yönetimi

Ameliyathane Hizmetleri TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Anestezi TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Biyokimya TYT Biyoloji
Biyokimya Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoteknoloji
Biyokimya
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik
Biyomühendislik
Kimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Çevre Koruma ve Kontrol TYT Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Kimya

Çevre Sağlığı TYT Biyoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Çocuk Gelişimi TYT Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Öğretmenliği

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT YENİ

Denizci Sağlığı TYT YENİ

Diş Protez Teknolojisi TYT Sağlık İdaresi
Sağlık Yönetimi

Diyaliz TYT Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Eczane Hizmetleri TYT Biyokimya
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Elektronörofizyoloji TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Evde Hasta Bakımı TYT Gerontoloji
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Fizyoterapi TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

İlk ve Acil Yardım TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
İşletme Yönetimi
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İşletme
İşletme Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet

İş ve Uğraşı Terapisi TYT Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT Biyoloji
Veteriner
Hayvansal Üretim
Tarımsal Biyoteknoloji
Zootekni

Laboratuvar Teknolojisi TYT Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik
Biyomühendislik
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Kimya

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT Enerji Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fizik
Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer Tıp Teknikleri TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Odyometri TYT Fizik
Odyoloji
İşitme Engelliler Öğretmenliği

Optisyenlik TYT Fizik

Ortopedik Protez ve Ortez TYT Biyomedikal Mühendisliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Ortez- Protez

Otopsi Yardımcılığı TYT Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik
Biyomühendislik
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Perfüzyon Teknikleri TYT Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Perfüzyon

Podoloji TYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Radyoterapi TYT Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT Bilgisayar – Enformatik
Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Fizik
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT İşletme
İşletme Yönetimi
Sağlık İdaresi
Sağlık Yönetimi

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT YENİ

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT İşletme
İşletme Yönetimi
Sağlık İdaresi
Sağlık Yönetimi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik
Biyomühendislik
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Pazarlama
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Yaşlı Bakımı TYT Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri